A Magyar Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete info.klivi.hu portáljának Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatója

A Szolgáltató

neve: Magyar Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága

székhelye: 1037 Budapest, Bokor u. 15-21., 3. em. 37.

levelezési címe: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék

nyilvántartási száma: 01-08-3186

adószáma: 18692794-1-43

E-mail címe: titkarsag@mkvt.hu

honlapjának címe: www.mkvt.hu

neve: Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

levelezési címe: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék

nyilvántartási száma: 01-02-0005205

adószáma: 18054293-1-41

E-mail címe: info@aipm.hu

honlapjának címe: www.aipm.hu

Tárhely szolgáltató

neve: eVisit Hungary Kft.

székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48.

levelezési címe: 1095 Budapest, Soroksári út 48.

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék

nyilvántartási száma: 01-09-952138

adószáma: 23083439-2-43

E-mail címe: info@evh.hu

honlapjának címe: www.evh.hu

Adatfeldolgozó

neve: eVisit Hungary Kft.

székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48.

levelezési címe: 1095 Budapest, Soroksári út 48.

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék

nyilvántartási száma: 01-09-952138

adószáma: 23083439-2-43

E-mail címe: info@evh.hu

honlapjának címe: www.evh.hu

A Portál az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet („OGYÉI”) által engedélyezett és magyarországi vizsgálóhelyeken futó klinikai vizsgálatok adatait („Engedélyezett klinikai vizsgálatok Magyarországon lista”), a vizsgálóhelyek megnevezését és a kapcsolattartók elérhetőségét, a szponzorok és a kapcsolattartók, a Clinical Research Organization megnevezését, a kapcsolattartók elérhetőségét, továbbá a vizsgálatvezetők, vizsgálók adatait és elérhetőségét is tartalmazza. A Magyar Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága az OGYÉI Engedélyezett klinikai vizsgálatok Magyarországon listáját az OGYÉI engedélyével folyamatosan frissíti.

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató a Magyar Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága infi.klivi.hu portálján („Portál”) kezelt személyes adatok („Személyes Adatok”) kezelésével, védelmével és feldolgozásával kapcsolatos előírásokat és eljárásokat tartalmazza.

A Szolgáltató, mint adatkezelő („Adatkezelő”) kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak.

A Szolgáltató jogosult az Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának esetén a változásokról a Szolgáltató a Felhasználókat a jelen weboldalon történő közzététel útján értesíti. A Felhasználók a Portál használatával elfogadják elfogadják a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

A Szolgáltató elkötelezett a Felhasználók Személyes Adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbi jogszabályi előírások szerint jár el:

A Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes Adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes Adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Szolgáltató különböző jogalapok alapján kezeli a Felhasználó Személyes Adatait:

 • a Felhasználó a Szolgáltató Portáljára történő Személyes Adatainak feltöltésével, rendelkezésre bocsátásával önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja(a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján) a Személyes Adatok kezeléséhez, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján a hírlevelekkel és tájékoztatásokkal kapcsolatos kommunikációkhoz hozzájárulását adja.
 • : hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján a Felhasználó adatainak kezelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján) kötelező.
 • az adatkezelés a Szolgáltató azon jogos érdekén alapul, hogy az elősegítse a Felhasználó és az Szolgáltató közötti folyamatos kapcsolattartást a klinikai vizsgálatok előmozdítása, megvalósítása és figyelemmel kísérése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján).

A Személyes Adatok megadásával a Felhasználó szavatol azért, hogy (i) a Felhasználó által megadott kapcsolattartó személy Személyes Adatai rendelkezésre bocsátásához engedéllyel rendelkezik (ii) a kapcsolattartó személyt tájékoztatta a jelen tájékoztató tartalmáról; (iii) és a Felhasználó naprakészen tartja és frissíti a megadott kapcsolattartói adatokat.

Ha a Személyes Adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a Személyes Adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A Szolgáltató a Személyes Adatokat kizárólag meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli.

A Szolgáltató a következő Személyes Adatokat kezeli: kor; nem; területi adatok; eszköz elérés.

A Szolgáltató a Személyes Adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, a jogszabályban meghatározott ideig kezeli.

A Személyes Adatokat a Szolgáltató, a Szolgáltató nevében az Adatfeldolgozó szolgáltató tárolja, de csak addig, ameddig arra kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükség van, szigorúan csupán annyi ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében a Személyes Adatokat megszerezte. A hozzájárulás visszavonását követően, a Felhasználó Személyes Adatait eltávolítja a Szolgáltató és/vagy Adatfeldolgozó rendszereiből és nyilvántartásaiból vagy pedig megfelelő intézkedéseket tesz az adatok anonimizálása érdekében.

A Felhasználó hozzájárulása alapján a Szolgáltató Portálján a Személyes Adatai nyilvánosan elérhetőek.

A Szolgáltató a testre szabott információkkal történő kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói hasznosság növelése érdekében. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A Felhasználó a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet.

Amennyiben a Felhasználó mobil eszközről (pl. ún. okostelefonról) veszi igénybe a szolgáltatást, úgy az applikáció letöltésekor a program engedélyt kér a tartózkodási hely, mint adat használatára. A Felhasználó engedélye esetén az applikáció olyan személyre szabott kereséseket tud felkínálni, amely figyelembe veszi azt, hogy a Felhasználó az adott pillanatban hol tartózkodik. A tartózkodási hely, mint adat, az Adatkezelő rendszerében rögzítésre nem kerül, csak az adott tranzakció során elérhető egyes funkciók (pontosabb keresés, „közelben” funkció stb.) igénybevételét teszi lehetővé.

Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes Adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Szolgáltató fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az Szolgáltató internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme, a felhasználói szokások általános elemzése. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy Felhasználói csoportokat képezzen, és a Felhasználói csoportok részére az Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

A Portál html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt Felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Opcionálisan:

Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről a Szolgáltató tud részletes felvilágosítást nyújtani, elérhetősége: http://www.google.com/analytics.

Az Adatfeldolgozó olyan a Szolgáltató által igénybe vehető harmadik személyek, szolgáltatók, akik bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak a Szolgáltató részére, pl. az informatikai támogatást nyújtó szolgáltatók. Ezen szolgáltatások nyújtása során ezen harmadik személy szolgáltatók az adatszolgáltató Személyes Adataihoz hozzáférhetnek és/vagy azokat kezelhetik. Jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez az Adatfeldolgozó alábbiakban megjelölt szolgáltatókat veszi igénybe adatfeldolgozóként, akik a jelen Tájékoztatóban meghatározott céllal kezelhetik a Szolgáltató által átadott Személyes Adatokat. A Szolgáltató a Felhasználók Személyes Adatainak biztonsága és védelmének biztosítása érdekében az Adatfeldolgozókkal olyan szerződést köt, amely biztosítja azt, hogy a Szolgáltató és Felhasználó adatainak védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre és alkalmazzanak.

A Szolgáltató az alábbi Adatfeldolgozóknak ad át adatokat:

Adatfeldolgozó

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Személyes Adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek:

– egy adott szakmai rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a résztvevőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson.

A Szolgáltató, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes Adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Ha a Felhasználó Személyes Adatait külföldre továbbítjuk, abban az esetben a Szolgáltató folyamatosan biztosítja az EU Bizottságnak való megfelelést a Minta klauzulák (Model Clauses) aláírásával vagy ennek hiányában megfelelő intézkedésekkel biztosítani fogja, hogy a Személyes Adatok az EU adatvédelmi szabályainak, a GDPR-nak megfelelő védelmet élvezzenek. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Szolgáltató email címén, ha a vonatkozó adattovábbítás vonatkozásában a garanciális eltételekről másolatot szeretné megkapni. Megfelelő védelem hiányában a Szolgáltató kifejezett hozzájárulást szerez be a külföldi adattovábbításhoz.

A Személyes Adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén a Szolgáltató az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Szolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Szolgáltatónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a Személyes Adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató a Személyes Adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szolgáltató informatikai rendszerét és hálózatát védeni kell a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Szolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Személyes Adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. A Felhasználó érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik:

(i)    Hozzáférés joga: Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni, hogy a Szolgáltató rendelkezik-e a Felhasználóról Személyes Adatokkal vagy sem, és ha igen, akkor felvilágosítást kérhet a Felhasználóra vonatkozó Személyes Adatokról. Szolgáltató köteles megválaszolni, hogy miért kezel valamely Személyes Adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezik és hogy kinek ad hozzáférést az adatokhoz. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Az érintett tájékoztatását a Szolgáltató csak a jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor.

(ii)  A helyesbítéshez való jog: A Felhasználó kérésére a Szolgáltató kötelezettség kijavítani a pontatlan Személyes Adatokat, vagy köteles kiegészíteni a hiányos Személyes Adatokat.

(iii) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Meghatározott esetekben a Felhasználó kérésére a Szolgáltató köteles Személyes Adatokat törölni. A Felhasználó bármikor kérheti a Személyes Adatainak törlését.

A Szolgáltató a Személyes Adatot köteles törölni, ha a) kezelése jogellenes;

b) a Felhasználó a törvényben meghatározottak szerint – kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben a Szolgáltató a Felhasználó kérésére a Személyes Adatok felhasználását köteles korlátozni. Ilyenkor az adatokat kizárólag a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használható fel.

(v)  Az adathordozhatósághoz való jog: Felhasználó meghatározott feltételek esetén jogosult arra, hogy Személyes Adatait, melyekhez a Szolgáltató hozzáféréssel rendelkezik, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapja, és ezt követően jogosult arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben a Felhasználó korlátozva lenne.

(vi) A tiltakozáshoz való jog: Felhasználó  

•     közvetlenül az Szolgáltatóhoz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az alábbi elérhetőségeken: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.;

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Adatvédelmi felelős email címe:

•     az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

•     bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes Adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes Adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben a Szolgáltató felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Utoljára frissítve:

Melléklet

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott definíciók

 • az érintettre vonatkozó bármely információ;
 • elhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltató honlapján regisztrál;
 • az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 • az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 • az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • : a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
 • az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • : az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 • az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;  
 • az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
 • az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 • az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

Utoljára frissítve:

Comments are closed.

Close Search Window